เรื่องน่ารู้: ตะไคร้หอม

ตะไคร้หอมบางแห่งเรียกตะไคร้แดง เป็นพืชสมุนไพรจำพวกหญ้า มีต้นกำเนิดจากเขตร้อนของเอเชีย เป็นพืชสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ซึ่งใช้สำหรับไล่ยุงได้ มีการนำเข้ามาจากอินเดีย เริ่มปลูกที่จังหวัด ชลบุรี แล้วแพร่กระจายปลูกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

Read More »

จ.อุบลฯ รณรงค์ ‘ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย’

อุบลฯ จัดรณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย หน้าโรงเรียน เผยผลสำรวจช่วง 16 ปี ที่ผ่านมา พบแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในเด็กกลุ่มอายุ 10-14 ปี สูงขึ้นถึงร้อยละ 28 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลราชธานี ขึ้น ซึ่งมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

Read More »

ป้องกัน-แก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา

จัดการอบรมแกนนำในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก จัดการอบรมแกนนำในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการอบรม

Read More »

ขับเคลื่อน ‘องค์กรแห่งความสุข’ ก้าวทันยุค 4.0

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 การปรับตัว และพัฒนาองค์กรให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องอาศัยบุคลากรและองค์กรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน แต่จะไปในทิศทางไหนนั้นขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของผู้นำในองค์กร เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุขและภาคีเครือข่าย จัดเวที “Forum องค์กรแห่งความสุข 4.0 เพื่อให้องค์กรอุตสาหกรรมผู้ประกอบการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อองค์กร และคนทำงานอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาสร้างองค์กรให้สามารถเดินหน้าไปพร้อมกับยุค 4.0

Read More »

เมื่อไม่รู้ตัวเอง เป็นเพศอะไร

มนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมามีอวัยวะเพศเพียงหนึ่งเท่านั้น ถ้าไม่ใช่อวัยวะเพศชายก็เป็นอวัยวะเพศหญิง แต่อัตลักษณ์ทางเพศ บทบาทการแสดงออกทางเพศนั้นมีหลากหลาย แม้แต่คนที่ชัดเจนว่าเป็นชาย-หญิงก็มีระดับความเป็นชาย-หญิงที่มากน้อยไม่เท่ากัน เปรียบเหมือนสีแต่ละสีก็มีหลายเฉด เข้มอ่อนต่างกันไป           การที่คนส่วนใหญ่ของโลกนี้เป็นชาย-หญิง สร้างความเข้าใจผิด ๆ จนฝังลึกเป็นทัศนคติว่าคนที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากชาย-หญิง  ตามมาตรฐานของคนส่วนใหญ่คือ คนผิดปกติ ทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นอะไรก็ได้เท่าที่ใจต้องการ

Read More »

โรคลมชักเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก

ตามข้อมูลของทีมนักวิจัยนานาชาติที่ปรากฏในวารสารการแพทย์แลนเซ็ต (lancet) กล่าวว่าโรคลมชักเกิดขึ้นโดยปกติทั่วไปมากเป็นสองเท่าในเหล่าประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว พวกเขากล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดมีสูงขึ้น ซึ่งมันเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการบาดเจ็บที่ศีรษะ และการติดเชื้อจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคตาบอด (river blindness) และ พยาธิตัวตืดในหมู (pork tapeworm) และมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ทนทุกข์ในประเทศเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนบทบรรณาธิการของวารสารฉบับเดียวกัน บอกว่า โรคลมชัก ต้องเป็นความสำคัญอันดับต้น ๆ ของปัญหาสุขภาพในระดับโลก

Read More »

กินเที่ยวปลอดภัย ป้องกันตับอักเสบเอ

ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งจะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด ประกอบกับช่วงนี้ เป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่นิยม เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จึงอาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะได้ โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่มีแนวโน้มมีจำนวน ผู้ป่วยสูงขึ้น  จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ เอ 94 ราย ยังไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ แต่พบจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 27 ราย สมุทรสงคราม 18 ราย และชลบุรี 7 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 35 – 44 ปี (27.66%) 25 – 34 ปี (24.47%) และ 45 – 54 ปี (17.02%) โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย […]

Read More »

ประกาศปี60 ผัก-ผลไม้ปลอดพิษ

สธ.เผยเจาะเลือดเกษตรกรตรวจหาสารเคมีปี 59 พบอยู่ระดับ 37% เพิ่มสูงกว่าช่วงปี 55-59 ที่ตรวจเจอ 33% “หมอปิยะสกล” ประกาศ ปี 2560 เป็น “ปีแห่งการบริโภคผัก-ผลไม้ปลอดภัย” ผนึกกำลัง ก.เกษตร-สสส.ดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ด้าน “อย.” เพิ่มรายชื่อสารเคมีครอบคลุมตามมาตรฐานสากล ยกระดับสถานที่ผลิต คัดและบรรจุให้มีระบบประกันคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ส่วน สธ.ประกาศ รพ.ในสังกัดพันแห่งใช้อาหารปลอดสารพิษ           วันที่ 23 มกราคม 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมด้วย นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก-ผลไม้ปลอดภัย โดย นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการบริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม ปริมาณที่เพียงพอเป็นประจำ และจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ หัวใจขาดเลือด […]

Read More »

ส่งทีมตรวจหญิงตั้งครรภ์ในเชียงใหม่สกัดซิกา

สธ.เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเข้มข้น ส่งทีมตรวจหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่พบผู้ป่วย 2 รายทันที หวั่นกระทบลูก ด้าน ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฉบับใหม่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2559-2561 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีการวางแผนตามแนวทางทั้งหมด 1,030 หน่วยงานทั่วทั้งประเทศ ติดตามผลภายใน 30 วัน ตั้งเป้าจะกวาดล้าง กำจัด ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของประเทศด้วยระบบและเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง ทันต่อสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับในนานาชาติ โดยมีแผนปฏิบัติการ 4 ระบบหลักคือ 1.ระบบป้องกันโรคติดต่อ (Prevent) 2.ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ (Detect) 3.ระบบควบคุมโรคติดต่อและตอบสนองต่อปัญหา (Respond) และ 4.ระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านโรคติดต่อ (Support) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณต่อไปได้

Read More »

“3 เก็บ 5 ส.” ป้องกันโรคจากยุงลาย

สธ. ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย ทั้งไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลายในช่วงหน้าฝน ตามมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ต่อเนื่องทุก 7 วัน แนะนำหญิงตั้งครรภ์ทายากันยุงที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ว่า ขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝนทำให้จำนวนยุงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา พบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 30 สิงหาคม 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 35,872 ราย เสียชีวิต 28 ราย โดยภาคเหนือและภาคใต้มีอัตราป่วยสูง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมออนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” และ 5 ส. ป้องกัน 3 โรค คือไข้เลือดออก […]

Read More »