เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย

เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย และให้กลุ่มคนไร้บ้านเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส และประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรมบัญชีกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)

Read More »

สัญญาณไวไฟมีอันตรายต่อสมองเด็กหรือไม่?

ปัจจุบันหลักฐานทางการแพทย์ยังไม่มีสรุปออกมาว่าสัญญาณไวไฟมีอันตรายต่อเด็กหรือมนุษย์ แต่มีรายงานการศึกษาออกมาบ้างว่า มันอาจจะมีผลไปรบกวนคลื่นสมองบางอย่างบ้าง หรืออาจจะทำให้เด็กนอนหลับไม่สบายตัวบ้าง แต่คงไม่ใช่สัญญาณไวไฟมุ่งตรงไปทำลายสมองเด็กทันทีเลยแบบนั้นไม่มี การพัฒนาสมองของเด็กหลักๆ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การเลี้ยงดู อาหาร การพักผ่อน เป็นต้น

Read More »

ชวนผู้ปกครองชุมชนปลูกผักอินทรีย์

ชวนผู้ปกครองชุมชนปลูกผักอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพ น.ส.วิไลวรรณ อย่างดี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กล่าวว่า ได้ชักชวนให้ผู้ปกครอง และคนในชุมชนหันมาปลูกผักไว้บริโภค ด้วยการจัดทำ “โครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ ปี 2558 และใช้พื้นที่ของศูนย์ 1 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้ทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 100 คน รวมทั้งครูได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

Read More »

คัด 10 จังหวัดต้นแบบรักการอ่าน

ธนะศักดิ์’ สั่งบูรณาการแผนแม่บทการอ่านสู่ระดับชาติ เตรียมคัดเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน 10 จังหวัดจากทั่วประเทศ ส่งเสริมบ้านนักอ่าน 5,000 แห่ง เริ่มปี 61 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560

Read More »

สร้างสุขภาพ สงฆ์ไทย ด้วยของใส่บาตร

ปัจจุบันการทำบุญตักบาตร หรือของถวายสังฆทานมักจะพบว่า มีอาหารที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพพระสงฆ์ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่พระสงฆ์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ จึงมีความจำเป็นที่เราต้องคำนึงถึงของทำบุญที่เหมาะสมเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ไทย ส่วนหนึ่งจากหนังสือ ‘อาหารตักบาตร อาจก่อปัญหาที่คุณไม่รู้’ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ อาหารตักบาตร…สุขภาพดี ทุกวันนี้อาหารทำบุญตักบาตรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวาน มักพบว่าเป็นอาหารที่มีรสเค็มจัด หวานจัดและมีไขมันสูง เมื่อพระสงฆ์ฉันเป็นประจำก็ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้ มาดูกันดีค่ะว่า อาหารประเภทใดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพพระสงฆ์บ้าง สร้างสุขภาพ สงฆ์ไทย ด้วยของใส่บาตร thaihealth 1. อาหารจากธัญพืช อย่างเช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ งาดำ ลูกเดือย เห็ดหรือพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งวิตามินบีและอี ช่วยป้องกันความเสี่ยงของ โรคหลอดเลือดตีบ โรคเหน็บชา ตะคริว มีใยอาหารมาก ช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่ และโรคโลหิตจาง เพิ่มแคลเซียม ลดไขมันและคอเลสเตอรอล บำรุงระบบประสาทและมีสารต่อต้านมะเร็ง 2. อาหารที่มีแร่ธาตุและวิตามิน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพืชผักผลไม้ที่มีประโยชนในการป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้ สำหรับผัก ควรถวายเป็นผักหลากสี […]

Read More »

จุดภาพชัดบวมจากเบาหวาน

เบาหวานเป็นโรคที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เบาหวานนอกจากจะทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดสมองหัวใจ และไต แล้วยังส่งผลต่อเส้นเลือดที่จอตา ทำให้ตามัวลงจนถึงตาบอดได้

Read More »

จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน”

จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน” วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการเป็นครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เพื่อลดปัญหาการผิดวินัย จรรยาบรรณ และหนี้สินของครูทั่วประเทศให้ลดลง โดยนำวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ 5 ท่าน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติอบรมหลักสูตร ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 60 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

Read More »

สธ.จับมือญี่ปุ่น พัฒนาประกันสุขภาพยั่งยืนสู่สังคมสูงอายุ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Health Ministers Meeting) จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านประกันสุขภาพและการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ การประกันสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพสู่สังคมสูงอายุ โดยประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ยกระดับความร่วมมือในระยะยาวสำหรับพัฒนาระบบสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เกิดจากการสนับสนุนระดับนโยบายอย่างยั่งยืน ความทุ่มเทของบุคลากรด้านสุขภาพ การบูรณาการระหว่างกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนจากครอบครัวและผู้ป่วย เช่น การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ รัฐบาลไทยได้สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ รองรับสังคมผู้สูงอายุได้อนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาทในปี 2559 และ 900 ล้านบาทในปี 2560 ให้หน่วยบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น บริหารและจัดสรร ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล โดยผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Read More »

หมอเตือนชายติดเชื้อไวรัสซิกาต้องสวมถุงยางอนามัย

พิจิตร-เมืองชาละวันเฝ้าระวังผู้ป่วยไวรัสซิกาเตือนผู้ชายหากติดเชื้อห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาโดยไม่สวมถุงยางอนามัย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยืนยันข้อมูลล่าสุดว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเชื้อไวรัสซิกาที่มียุงเป็นพาหะทำให้มีผู้ป่วยในเขตตำบลบึงนาราง 11 ราย ( ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ ) ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยและอยู่ในค่ายเฝ้าระวัง19ราย ติดตามผู้สัมผัสเชื้อร่วมที่อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน 44 ราย อาการยังคงเป็นปกติ ส่วนหญิงมีครรภ์ต่างตื่นตัวขอเข้ารับการตรวจเลือดที่ รพ.พิจิตร และ รพ.สต.ต่างๆเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากต้องรอผลจากห้องแล็บ

Read More »

เสียงดังในโรงพยาบาล

“ตู๊ดต๊าด….กริ้ง เกร้ง..ครืน…แก็ก ฯลฯ เสียงดังอื้ออึงเหล่านี้ ทำให้สมศรีนอนแทบไม่หลับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา หลังจากที่เข้ามานอนในตึกสามัญแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลแถบชานเมืองแห่งหนึ่งใกล้บ้านของเธอ เธอคิดว่าถ้าเป็นไปได้ อยากขอหมอกลับบ้านให้เร็วที่สุด เพราะ การไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่เป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย… มีการศึกษาพบว่า ในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU = Intensive Care Unit) ของโรงพยาบาล มีเสียงดังชนิดต่างๆถึง ๓๓ ชนิด ทั้งเสียงเครื่องจับสัญญาณชีพ (Monitoring Unit) ชนิดต่างๆ เสียงดูดเสมหะ, เสียงเครื่องช่วยหายใจ, เสียงครางของผู้ป่วย และอื่นๆอีกสารพัด… ที่แผนกผู้ป่วยนอก ยังมีเสียงประกาศ เสียงเด็กร้อง เสียงไอจามของผู้ป่วย เสียงขานเรียกผู้ป่วย พบว่าแม้กระทั่งเสียงโทรทัศน์ ก็มีส่วนทำให้ความดันของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ป่วยบางราย วัดความดันโลหิตที่บ้านอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เมื่อวัดที่โรงพยาบาลกลายเป็นว่ามีความดันโลหิตสูง…จากการวิจัยพบว่า ทุกวันนี้ โรงพยาบาลหลายแห่งมีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเมือง ยิ่งบางโรงพยาบาลมีการก่อสร้าง ยิ่งเป็นมลภาวะทางเสียงรบกวนกับผู้ป่วยมากขึ้น

Read More »