ไปโรงพยาบาลไม่ต้องหน้างอรอ “หมอ” ไม่นาน

โทร.นัด BFC “หาหมอ”รอไม่เกิน60นาที บริการดีๆ10โรงพยาบาลกทม. คุณไปโรงพยาบาลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อรับบริการนานแค่ไหน หากเป็นโรงพยาบาลของเอกชนการบริการ อาจรวดเร็วตามค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐ  ภาพคุ้นชินตาคงเป็นการรอคิวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเวลาข้ามวันข้ามคืนโรงพยาบาลบางแห่งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยต้องมาต่อแถวกันตั้งแต่รุ่งสาง

บางที่ใช้รองเท้าเป็นตัวแทนในการจองคิวก็มีให้เห็นกันมาแล้วบ่อยครั้ง การรอคิวในโรงพยาบาลรัฐ ถือเป็นเรื่องปกติที่สะท้อนความไม่ปกติ ความขาดแคลนสถานที่รักษาพยาบาล และการจัดระบบบริการทางแพทย์ให้แก่ประชาชน ซึ่งผู้ป่วยหนึ่งคน ที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ เฉลี่ยต้องใช้เวลารอคอยประมาณ 3-4 ชั่วโมง นี่ยังไม่รวมเวลาในการเดินทางไป – กลับโรงพยาบาล ที่ต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมงอีกด้วย ผลกระทบที่เกิดจากการรอคอยเป็นเวลานานนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้รับบริการทั้งร่างกายและจิตใจบางครั้งผู้มารับบริการไม่ได้มาคนเดียวแต่มีญาติพามารับการรักษาการมารอคิวเป็นเวลานานก็ส่งผลทางอ้อมทำให้เสียเวลาในการทำมาหากินได้เช่นกัน

ปัจจุบันหน่วยงานกรุงเทพมหานคร(กทม.)ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนคนกรุงเทพฯซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดจำนวนรวม10แห่งแต่ละปีจะมีประชาชนผู้ป่วยเข้าใช้บริการไม่ต่ำกว่า3ล้านคน โดยสถิติผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกทม.ปี 2560 นั้นมีประชาชนใช้บริการถึง 3,816,909 ราย และจำนวนผู้ป่วยผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ไม่ได้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงคนกรุงเทพฯเท่านั้นแต่ประชากรแฝงผู้ที่เข้ามาศึกษาในกรุงเทพฯหรือแม้แต่กลุ่มแรงงานต่างด้าวก็ใช้บริการรักษาพยาบาลจำนวนไม่น้อย ด้วยแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ความแออัดของโรงพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นตามไป บรรยากาศภายในโรงพยาบาล แต่ละจุดก็เต็มไปด้วยผู้รับบริการ นั่งนอนรอคิวเข้ารับการตรวจรักษา ซึ่งเป็นภาพที่ยิ่งสะท้อนความหดหู่ของระบบสาธารณะสุขไทย ทำให้ กรุงเทพมหานคร เร่งปรับระบบการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ผ่านโครงการ “ โทร . นัด   BFC  พบแพทย์ใน   60  นาที” ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาได้ล่วงหน้า ลดระยะเวลารอพบแพทย์ที่ยาวนานจากเดิมได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews