โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ

การที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก นอกจากคนพื้นถิ่นจะประกอบอาชีพชาวประมง ออกเดินเรือหาปลาบนผืนทะเลอันสวยงามและขึ้นชื่อ อาชีพเกษตรกรรมก็นับเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในสองจังหวัดนี้ด้วยเช่นกัน
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่จะพาตัวเองไปสัมผัสกับกลิ่นดินกลิ่นใบไม้  ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยสภาพพื้นที่ป่าของจังหวัดระยอง-ชลบุรีถูกทำลาย จึงขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและขาดแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางอาชีพเกษตรกรรมและศิลปาชีพพิเศษแก่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำดอกกราย เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และการประมงเพื่อการบริโภค ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ใช้เป็นสถานฝึกอบรม ที่เพียบพร้อมไปด้วยอาคารและแปลงเกษตรสาธิต สำหรับศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี<โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จัดตั้งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันจากตัวเมืองพัทยาใช้ทางหลวงหมายเลข 36 (ถนนบายพาส-พัทยา-ระยอง) ตรงไปถึงสี่แยกตัดกับถนนทางหลวงระยองสาย 3191 เลี้ยวซ้ายไปโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ  ขอบคุณ ททท.