ลิ้นจี่แม่กลองราคาพุ่ง กก.ละ 200 บาท

 ลิ้นจี่แม่กลองราคาพุ่ง กก.ละ 200 บาท ผลผลิตไม่เพียงพอตลาด เตือนผู้บริโภคระวังการแอบอ้าง

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 จ.ราชบุรี (สศท.10) พบว่า เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการติดดอก ทำให้ลิ้นจี่ติดดอกน้อยและให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ต่อเนื่องมา 2 ปี โดยปีนี้พบว่ายังมีปัญหาฝนหลงฤดูในช่วงที่ต้นกำลังติดดอก ทำให้ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่แม่กลองออกสู่ตลาดน้อยเพียง 200 กิโลกรัม ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาจึงสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท

นายคมสัน กล่าวว่า จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นแหล่งผลผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญในภาคกลาง มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอ.อัมพวา และ อ.บางคนที ส่วนใหญ่เป็นลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียก ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงและเป็นราชินีผลไม้ของจังหวัด ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า “ลิ้นจี่แม่กลอง” จุดเด่นเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข้ม เปลือกแข็ง ตุ่มค่อนข้างแหลม เปลือกด้านในจะมีสีชมพู มีกลิ่นหอม หวาน เนื้อแห้งร่อนไม่ติดเมล็ด เนื้อสีขาวหรือขาวนวล เมล็ดเล็ก บ่าของผลกว้างสวยเป็นรูปหัวใจ รสชาติเข้มจัด หวานนำเปรี้ยวตามเล็กน้อย ตามปกติลิ้นจี่สมุทรสงครามจะให้ผลผลิตปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากลิ้นจี่เป็นพืชที่ต้องการอากาศหนาวเย็น บางครั้งให้ผลผลิตปีเว้นปี หรือบางครั้งอาจทิ้งระยะห่างนานถึง 3 ปี

อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้บริโภคระมัดระวังการเลือกซื้อ เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีนำลิ้นจี่จากแหล่งอื่นคุณภาพไม่ดีมาแอบอ้างว่าเป็นลิ้นจี่แม่กลอง เพื่อหวังกำไร โดยนำมาขายตามแหล่งต่างๆ ช่วงนี้ ซึ่งผู้ที่สนใจต้องการทราบสถานการณ์การผลิตของลิ้นจี่แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี โทร. 032 337 954 หรืออีเมล [email protected]สำนักข่าวไทย