พรเพชร เตรียมเพิ่มวันประชุมสนช.พิจารณากฎหมาย

พรเพชร เผยเตรียมเพิ่มวันประชุม สนช.  พิจารณากฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาตั้งแต่ต้นมิ.ย.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เปิดเผยว่า จากผลของรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2 ที่ให้การออกกฎหมายต้องรับฟังความเห็นประชาชนรอบด้าน ทำให้กฎหมายที่ค้างการพิจารณาของ สนช. 17 ฉบับ ต้องกลับไปดำเนินการตามนั้น เช่นเดียวกับกฎหมายที่รัฐบาลเตรียมเสนอมาใหม่ที่ต้องไปรับฟังความเห็นก่อน จึงยังไม่เสนอมายัง สนช. แต่คาดว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จะมีวาระการพิจารณาเป็นจำนวนมากจึงเตรียมเพิ่มวันประชุมสนช. โดยจะพิจารณาให้เหมาะสม

“กฎหมายที่ สนช. ต้องพิจารณาช่วงต้นเดือนมิถุนายน มีอาทิ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กฎหมายต่าง ๆ จะประดังประเดเข้ามา ก.ค.-ส.ค. จะหนักมาก หลังจากนี้จะมีกฎหมายใหม่ ๆ ที่คั่งค้าง รอรัฐบาลส่งมา และยังมี17ฉบับ ของ สนช. เข้ามาไล่เลี่ยกัน จึงอาจจะเพิ่มวันประชุม จัดวันประชุมให้เหมาะสม รอบคอบ และแม้ตอนนี้ สนช.จะไม่มีกฎหมายพิจารณา ประชุมเพียงวันเดียว แต่ก็ยังทำงานหนัก  เพราะมีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับ” นายพรเพชรกล่าว

ประธาน สนช. กล่าวว่า การพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ สนช.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน จึงคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2และ3 วันที่ 9 มิถุนายน และ15 มิถุนายน ส่วนกฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศวาระ 2 และ3 จะพิจารณาหลังจากนั้น แต่ยืนยันทันตามกรอบเวลาที่วางไว้.-สำนักข่าวไทย