กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี มีลักษณ์พิเศษในเรื่องโครงสร้างของตัวเนื้อผ้า ลวดลาย และสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันผ้าทอนาหมื่นศรี ได้ทอเป็นผ็าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อยู่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากอำเภอนาหมื่นศรี ประมาณ 300 เมตร

/ขอบคุณ ททท